Συμβουλευτική

site3H Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και των ατόμων που απευθύνονται σ’ αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Είναι μια «τέχνη», της οποίας οι θεωρητικές κατευθύνσεις και μέθοδοι ενημερώνονται διαρκώς από την επιστημονική έρευνα, που μπορεί να συνεισφέρει με πολλούς τρόπους στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο όρος «συμβουλευτική» περιλαμβάνει διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Στόχος της είναι κυρίως η συναισθηματική κατανόηση και υποστήριξη του ασθενή, η παροχή πληροφοριών, και η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων: λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων και ανάπτυξη αυτογνωσίας. Τα προβλήματα αυτά τα επεξεργάζεται και διευκολύνει την επίλυση τους βασισμένη σε μια σχέση αποδοχής, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Εργάζεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η γνησιότητα της σχέσης συμβούλου-ασθενούς είναι και εδώ το κύρια συστατικό της θεραπευτικής προσέγγισης.

Η βασική διαφορά της συμβουλευτικής από την ψυχοθεραπεία είναι ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν απόλυτα συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία αναζητούν λύσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.  Γίνεται σφαιρική εκτίμηση των παραγόντων που παρεμβαίνουν στο ζήτημα προς επίλυση και η όλη διαδικασία έχει καθοδηγητικό χαρακτήρα από την πλευρά του συμβούλου.  Παρέχονται κατευθύνσεις και εναλλακτικές επιλογές που έχει το άτομο για να αντιμετωπίσει την δυσλειτουργική κατάσταση που το απασχολεί.  Η συμβουλευτική δηλαδή είναι πιο συνοπτική από την ψυχοθεραπεία και εστιάζει περισσότερο στη συμπεριφορά του ατόμου σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, παρά στον εσωτερικό του κόσμο.  Η ψυχοθεραπεία είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση αφού ασχολείται σε βάθος με την προσωπικότητα του ατόμου και με τη στάση του στη ζωή.  Η ψυχοθεραπεία χρειάζεται περισσότερο χρόνο αλλά σε καθιστά ικανό να γίνεις ο ίδιος σύμβουλος του εαυτού σου.

Η συμβουλευτική συνήθως ακούγεται λιγότερο επίπονη και πιο προσιτή λόγω της περιορισμένης της διάρκειας, του μειωμένου κόστους και της σαφήνειας των θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει. Δεν έχει τόσο μεγάλο βαθμό έκθεσης όσο στην ψυχοθεραπεία και ο συμβουλευόμενος φεύγει συνήθως με συγκεκριμένες επιλογές και λύσεις για το πρόβλημά του. Μπορεί να είναι πολύ επωφελής, κυρίως για ανθρώπους χωρίς κάποια βαριά ψυχοπαθολογία.  Από την άλλη, συχνά η συμβουλευτική σκοντάφτει στα πιο μύχια θέματα ενός ανθρώπου, καθώς δεν εισέρχεται σε μεγάλο βάθος όπως η ψυχοθεραπεία.

Διεύθυνση

house-logo-md Λεωφ. Κηφισίας 25
115 23, Αμπελόκηποι , Αθήνα
phone-logo-md 210 6422 522
6942 555 697
email_logoinfo@nikospanos.gr